ترمووود فنلاندی" /> ترموود" /> چوب ترمووود " /> چوب نما" /> ترمووود نما" /> ترمووود محصولات ترموود" />
بروبالا

پیشنهاد به همکاران(بخش دوم)

1.با مراجعه به سایت RTD.holding.ir و rtd-decor.ir محصول ترمووودی خود را انتخاب و از اصالت آن اطمینان حاصل نمایید.
 

 
 
2.نصب چوب ترمووود را در آخرین مرحله ی کار انجام دهید زیرا معمولاَ در کارگاه گرد و خاک وجود دارد و برروی چوب مینشیند.
 

 
3.اگر نیاز به انبار چوب های ترمووودی در کارگاه به مدت چند روز است حتماً آن را روی سطحی صاف قرار دهید.
 
پیشنهاد به همکاران(بخش دوم)
 
 
4.اگر چوب های ترمووودی بصورت پالت بسته بندی شده است ، فاصله هر پالت چوب از پالت بعدی در کارگاه 6الی 10 سانتی متر می باشد.
5.در محل انبار حتما روی چوب های ترموودی را با روکش پلاستیکی بپوشانید تا از گرد و غبار و رطوبت محفوظ بماند.
 

 

 روش های زیرسازی نما
 
بطور کلی روش های زیرسازی چوب های ترمووود در نما به 3 دسته ی  پیچ از رو،با فاق و زبانه و با کلیپس تقسیم می شود که زیرسازی آن از سمت دیوار به سمت بیرون بدین شکل اجرا می شود:
1.     سیمانکاری با ضخامت 4 سانتی متر
2.     شبکه های فلزی با چشمه های 60cm*60cm و متشکل از پروفیل های 30mm*30mm
  25mm  چوب زیرسازی به ضخامت     .3
 
·       روش پیچ از رو:در این روش چوب نمای ترمووودی را بوسیله ی پیچ 3 تا 5 میلی متری به زیر سازی نصب می کنیم
·       روش فاق و زبانه:در این روش چوبهای ترمووودی دارای فاق و زبانه هستند و بدینوسیله به یکدیگر قفل می شوند و فقط باید توجه کرد که پشت هر فاق بوسیله ی میخ به زیرسازی چفت شود.
·       روش با کلیپس:در این روش فاصله ی بین چوب های ترمووودی کلیپسی قرار می گیرد که خود آن با پیچ به زیرسازی نصب شده است.
 
نکات قابل توجه:
v   قبل از اجرای زیر سازی باید توجه شود که سطح زیرین آن کاملاً تراز باشد.
v   نصب چوب ترمووود بدون زیرسازی به سطح ساختمان کاملاً غیراستاندارد است.
v   نصب چوب ترمووود به قوطی اجرا شده در زیرسازی غیر استاندارد است و باید بر روی چوب زیرسازی سوار شود.
v    برای نصب چوب زیرسازی به سطح زیرین در فاصله هر 50cm یک پیچ نیاز است.
 ترمو-ترموود-ترمووود-نما-نمای ساختمان-نمايساختمای-ترموود چوبی-نما خوب-نمايچوبی-نما ساختمان-عکس نمايساختمان-عکس نمای ساختمان

 

 

 

 

 تگ های مطلب : ترمو, ترموود, ترمووود, نما, نمای ساختمان, ترمووود چوبی, نما چوب, نمای چوبی, نما ساختمان, عکس نمای ساختمان, چوب نما, چوب ترموود, ترموو چوب, رنگ ترمووود, کابینت ترمووود
  • ترمووود
  • ترمووود