GoTop

جذب انرژی مثبت از طریق چوب ترمووود

جذب انرژی مثبت از طریق چوب ترمووود

احتمالا در محیطی قرار گرفته اید و یا اینکه بعضی از مواقع در درون خود احساس بی حالی و بی انرژی بودن به شما دست می دهد. ممکن است کمی احساس سنگینی در ناحیه گردن خود کنید یا اینکه بی دلیل دلمان بگیره و یا حتی لبخند زدن برایمان مشکل باشد حتی اگر قبل از آن می خندیدید .شما در یک محیط با بار منفی انزژی، قرار گرفته اید .!

هر کدام انسان ها ممکن است در بعضی شرایط منفی شده باشند...احساساتی مانند مقصر دانستن ،افسردگی،نگرانی،بی تفاوتی ،قضاوت نا به جا ،دودلی،تنبلی ،بی ارزش دانستن خود ،احساسات منفی هستند که انرژی منفی تولید می کنند!

اگر جریان رسانایی را بشناسیم می توانیم به آسانی دریافت که جریان از سمت گرم به سمت سرد حرکت خواهد کرد و از سمت مثبت به سمت منفی .

افرادی که حساس ترند انرژی منفی را بیشتر جذب خود می کنند چون با شخصیت حقیقی خود نزدیک ترند و بی پرده هستند این افراد ممکن است بسیار رنج ببرند .

افرادی که حساسیت کمتری دارند انرژی خود را از آب و غذا و... دریافت می کنند .

نکته بسیار مهم این است که چه طور انرژی منفی را تخلیه کنیم ؟

آیا به دنبال دریافت انرژی مثبت از لوازم منزل و شرایط و محیط زندگی خود هستید تمام لوازم اطراف ما، انرژی را به ما انتقال می دهند.

شما می توانید با انتخاب یک مبلمان که برای شما و متناسب با خواسته شما ،ومختص شما ،که با استفاده از چوب ترموود ساخته شده است انرژی مثبت این مبل از طریق متریال آن ؛یعنی استفاده از چوب ترموود ،را به محیط زندگی خود انتقال دهید ،چوب ترمووود چوبی است که بر گرفته شده از محیط و طبیعت است و دور از هر گونه تشنج های محیطی بوده و برگرفته از جنگل و گیاه است و در محیطی که سرشار از انرژی مثبت بوده، رشد کرده است، و حتی تصور کنید که کف منزل هم از این چوب است و دیوارها و محیط پر شده از جنس طبیعت،این محیطی که تلفیق شده است با طبیعت، چقدر انرژی دارد؟یا اینکه دیواری داشته باشیم سرد و بی روح به رنگ سفید !یا یک مبل چرمی که حسی به انسان نمی دهد جز خسته کننده بودنش و یا کفی که دارای سرامیک های یک دست و روشن است.

حتما اگر شخصی حساس با روحیه طبیعت پذیر باشید و عاشق طبیعت باشید ،چوب ترمووود را تجربه می کنید و حس تازگی را به منزل خود،انتقال می دهید و منزلتان مکانی می شود سرشار از انرژی مثبت که شما هم در انتخاب نوع متریال خانه دخیل بوده اید ،در نتیجه شما هستید که انرژی مثبت را با چوب ترمووود به محیط هدیه می دهید.


تگ های مطلب :