ترمووود فنلاندی" /> ترموود" /> چوب ترمووود " /> چوب نما" /> ترمووود نما" /> ترمووود محصولات ترموود" />
بروبالا

خدمات فنی و اجرایی

نظارت و کنترل کیفیت نهایی

شرکت RTD با داشتن مهندسینی مجرب آماده عقد قرارداد با ارگانهای محترم دولتی و خصوصی جهت کنترل کیفیت پروژه میباشد . تیم کنترل کیفیت این شرکت با قرارداد های ماهیانه یا سالیانه پروژه های شما را بازدید و چک لیست مربوطه را جهت ارائه به کارفرمایان محترم آماده می نمایند .
تیم مهندسین این شرکت که جوانان پویا و با انگیزه در زمینه معماری میباشند با آشنایی هر چه بیشتر با مباحث کنترل کیفی در اصولی ساختن هر چه بیشتر ساختمان شما موثر خواهند بود .
خشنودیم از اینکه پروژه شما سرور گرامی را در مجموعه خود داشته باشیم .
  • ترمووود
  • ترمووود