ترمووود فنلاندی" /> ترموود" /> چوب ترمووود " /> چوب نما" /> ترمووود نما" /> ترمووود محصولات ترموود" />
بروبالا

تنوع رنگ ترمووود

چوب ترمووود توسط رنگ های مخصوص قبل از نصب رنگ آمیزی می گردد. رنگ ICI  ساخت آلمان از رنگ هایی است که در شرکت RTD استفاده می شود. رنگ های ICI چوب ترموود را در برابر اشعه UV خورشید مقاوم و از تغییر رنگ چوب ترمووود در برابر تابش آفتاب جلوگیری بعمل می آورد. رنگ های ICI به دو صورت پایه آبی و تینری موجود می باشد. کنترل کیفی عملیات رنگ آمیزی توسط کارشناسان زُبده در دپارتمان رنگ کاری این شرکت انجام می گردد تارضایت کامل مشتری جلب شود.

در تصویر زیر تنوع و کیفیت رنگ های مورد استفاده در چوب ترمووود را مشاهده می فرمایید.

 

نمای ساختمان عکس, نمای داخلی ساختمان, عکس ساختمان, طراحی نمای ساختمان, نمای ساختمان بیرونی, طراحی ساختمان, نما ساختمان, نما, عکس نمای ساختمان, نمای بیرونی ساختمان, نمای ساختمان مسکونی, ترمو وود چوب نما وود, Thermowood, نمای چوبینمای ساختمان عکس, نمای داخلی ساختمان, عکس ساختمان, طراحی نمای ساختمان, نمای ساختمان بیرونی, طراحی ساختمان, نما ساختمان, نما, عکس نمای ساختمان, نمای بیرونی ساختمان, نمای ساختمان مسکونی, ترمو وود چوب نما وود, Thermowood, نمای چوبی

  • ترمووود
  • ترمووود