ترمووود فنلاندی" /> ترموود" /> چوب ترمووود " /> چوب نما" /> ترمووود نما" /> ترمووود محصولات ترموود" />
بروبالا

انواع پروفیل های ترمووود

انواع پروفیل های ترمووودانواع مختلف پروفیل های ترمووود که بر حسب سلیقۀ شخصی و طرح کارفرما انتخاب می گردد، که شامل انواع ذیل می گردد...


چوب ترمووود Pine به طول شاخه های 2/70 الی 5/70 متر


پروفیل

ضخامت * عرض (میلیمتر)

SHP

140*42

SHP

117*20

SHP

90*20

SHP

140*20

SHP

90*26

SHP

117*26

S2S

42*42

DECK

90*26

DECK

117*26

UTV

90*20

UTS

117*20

 

پروفیل ترمووودپروفیل ترمووودپروفیل ترمووودپروفیل ترمووودپروفیل ترمووودپروفیل ترمووودپروفیل ترمووود

چوب ترمووود T-Radiata Pine به طول شاخه های 1/80 الی 3 متر


پروفیل

ضخامت * عرض (میلیمتر)

SHP

140*15

STS

90*15

STS

90*26

UTV

140*15

 

پروفیل ترمووودپروفیل ترمووودپروفیل ترمووودپروفیل ترمووود

چوب ترمووود ASH به طول شاخه 1/80 الی 3 متر


پروفیل

ضخامت * عرض (میلیمتر)

SHP

90*20

 

  • ترمووود
  • ترمووود